GROUP

Wat doen wij?

Als projectontwikkelaar zijn wij de initiatiefnemer bij het ontwikkelen van bouwprojecten. Na het zorgvuldig selecteren van de locatie is onze eerste taak het aankopen en financieren van de gronden of de eventuele verouderde gebouwen. Vervolgens worden de eerste lijnen van het concept uitgezet en omringen wij ons met medewerkers, specialisten in hun metier, die het best geschikt zijn voor de verdere ontwikkeling van het project. Onze specialisten zorgen ervoor dat niets aan het toeval wordt overgelaten zo bepaalt het grondonderzoek de samenstelling van de ondergrond waarop de ingenieur zich baseert voor de draagkracht, de wijze waarop de funderingen worden ontworpen, de waterdichting van de kelder, worden er aanbevelingen overgemaakt aan de architect, enz … In nauwe samenspraak met de architect ontwerpt hij de plannen, zorgt hij voor de nodige vergunningen waarbij hij rekening houdt met de gegevens die door onze specialisten worden afgeleverd. De intensieve samenwerking tussen architect en bouwpromotor zorgt voor een feilloze coördinatie van en tussen de verschillende aannemers. Alle werkzaamheden van ruwbouw en afwerking worden uitgevoerd onder de controle en supervisie van de architect en de begeleiding van de bouwpromotor zodat het project volgens vooraf afgesproken budgetten en kwaliteitsnormen zal opgeleverd worden. Als projectontwikkelaar zorgen we voor een goede ondersteuning van de vastgoedmakelaar zodat aan de kandidaat koper een degelijk dossier wordt voorgelegd zonder verrassingen.

Het prijs-bewust-zijn, de kwaliteit, het comfort, de veiligheid, de controle, de esthetiek en functionaliteit, zijn de krachtlijnen van onze realisaties. Het totaalconcept zorgt ervoor dat de koper centraal staat waarbij alle, en we gaan niet overdrijven, maar quasi alle kopzorgen worden weggenomen en waarbij wij u optimaal trachten te begeleiden.

Met onze projecten willen we ervoor zorgen dat het wonen voor u centraal staat. Daarom vertrekken we voor ieder project vanuit een welomlijnd concept, dat aansluit bij de actuele trends, met een duidelijke omschrijving hoe en met welke materialen het project zal gerealiseerd worden. Voor ideeën van klanten bouwen we de nodige flexibiliteit in, zo is er de mogelijkheid om de indeling van het appartement te personaliseren, is er een vrije keuze in de afwerking-materialen, waarbij het lastenboek als basis dient maar waarbij de voorgeschreven materialen nooit zullen opgedrongen worden.

Geen financieel risico.

Bij de aankoop op plan neemt u geen financieel risico. Een bankwaarborg wordt op uw persoonlijke naam afgeleverd waarbij de bank u een 100% garantie geeft, geattesteerd door de notaris. Deze garantie houdt in dat, wat er ook kan gebeuren, de bank de beëindiging en oplevering van de bouwwerken garandeert. Deze garantie wordt ook beschreven in de compromis en de koopovereen-komsten.

Vaste prijs.

In de koopovereenkomst wordt overeengekomen dat het een contract is met vaste prijs. Stijgingen van de loonkost, kostprijsverhoging van materialen, inflatie, enz… hebben geen invloed meer op de prijs die in het contract werd overeengekomen.

Individuele wensen.

Voor uw ideeën bouwen we de nodige flexibiliteit in, zo is er de mogelijkheid om de indeling van het appartement te personaliseren, is er een vrije keuze in de afwerkingmaterialen, waarbij het lastenboek als basis dient maar waarbij de voorgeschreven materialen nooit zullen opgedrongen worden. Ieder appartement kan volgens individuele wensen afgewerkt worden.

Geen avontuur.

Onze specialisten staan u bij met de inrichting en de keuze van de materialen. Badkamer, keuken, vloer, elektriciteit, verwarming, enz… elk onderdeel van uw woning is belangrijk, voor elke aanneming wordt voor u een vaste contactpersoon, specialist in zijn vak, aangeduid. Wij hanteren een politiek van open communicatie, voor de prijs van uw individuele wensen onderhandelt u rechtstreeks met de betrokken aannemer waarbij ook altijd uw adviseur welkom is. Doet er zich onverhoopt toch een probleem voor dan is er steeds uw vaste persoonlijke contactpersoon bij Probo die uw dossier van het begin tot het einde begeleid.

Zo is kopen op plan geen avontuur maar een welomlijnd concept dat door u zelf wordt samengesteld.

Cap Horn Watermaal Bosvoorde 15 appartementenMechelen Populierendreef nieuwbouwwoningenEzeldijk Diest 10 appartementen